Provozní řád

Provozní řád SKIPARKU FILIPOV 

1. Zákaz kouření na vlecích, nástupních a výstupních prostorech.

2.
 Vstup do prostoru nástupiště dovolen jen na pokyn obsluhy.

3.
 Nastupovat mimo nástupiště je zakázáno.

4.
 Jízda na teleskopické tyči je povolena jednomu lyžaři.

5.
 Není dovoleno jezdit mimo vyjetou stopu.

6.
 Jízdní dráha končí před horní stanicí. Místo je označeno informační tabulí.

7.
 Opustit jízdní dráhu mimo uvedené místo je dovoleno jen v případě pádu nebo jiné nehody. Po odpojení z teleskopické tyče ihned opusťte jízdní dráhu.

8.
 Osobám v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek vstup do prostoru vleku zakázán.

9.
 Lyžař uchopí tyč v nejpříhodnějším místě. Obě hole drží v levé nebo pravé ruce.

10. 
Po uchopení teleskopické tyče vsuňte tyč do rozkroku (mezi nohy).

11. 
Ve výstupišti pouštějte teleskopickou tyč ve směru s lanem.

12. 
Na výstupišti uvolněte místo dalšímu lyžaři.

13. 
Snowboardisté při jízdě na vleku musí mít jednu nohu napevno, druhou volně.

14. 
Bezpečnostní přilba je povinná pro mládež do 18-ti let.

15. 
Při porušení provozního řádu může obsluha LS vyloučit dotyčného z přepravy bez nároku na vrácení jízdného.